Nosaltres

 

 

Connecta

Inici primer trimestre:

17 de gener de 2011 (grups dilluns i dimecres)

18 de gener de 2011 (grups dimarts i dijous)

El primer pas per entrar al mon d’Internet i les noves tecnologies és aprendre a cercar i trobar informació. Aprendrem les possibilitats que ens dona Internet, què son las webs, com fer servir cercadors, trobar la informació que volem i con guardar-la al ordinador. Un cop ja sabem trobar informació a Internet, és el moment de connectar amb els altres. Aprendrem a fer servir el correu electrònic com eina bàsica de comunicació i com punt d’entrada a tots el serveis que ofereix Internet.

Que has de saber abans

Tot el que es necessita al Comença i a més:

  • Conèixer les possibilitats d’Internet.
  • Entendre el concepte de navegador i els seus element bàsics.
  • Poder entrar directament a una  web coneixent la seva adreça.
  • Entendre el concepte i la necessitat de fer servir un cercador.
  • Conèixer l’adreça d’algun cercador i poder accedir en qualsevol circumstància.
  • Fer una cerca, interpretar el resultats i accedir a la informació cercada.
  • Buscar imatges i poder deixar-les al ordinador.
  • Fer una cerca avançada.
  • Escriure amb el teclat amb una mínima fluïdesa i conèixer les tecles més importants.
  • Poder fer  servir el ratolí amb facilitat.
  • Conèixer els botons, la roda, com fer click i doble click.
  • Obrir i tancar programes.
  • Moure i canviar l’estat d’una finestra.